> Басты
  • > Жауапкершілікті шектеу туралы мәлімдеме

Left menu

Жауапкершілікті шектеу туралы мәлімдеме

Интернет желісіндегі біздің беттеріміз біздің компания, өнімдеріміз және қызметтеріміз туралы ақпарат беруге арналған. Бұл деректер мұқият іріктеледі және үнемі жаңартылып отырады. Ақпарат берудің дәлдігіне, толықтығына және өзектілігіне мүдделі болуымызға қарамастан, біз өкінішке орай, мұндай анық немесе анық емес материал үшін толық жауапкершілікті өзімізге ала алмаймыз. Бұл беттер тек жалпы ақпаратты береді және кез келген жолмен медициналық, коммерциялық немесе басқа кеңестің ауыстыра алмайды. Осы себептен Интернет желісіндегі беттерге орналастырылған ақпаратты пайдалану нәтижесінде шеккен (тікелей немесе жанама) залалдар үшін шағымдар мойындалмайды және өтемақылар төленбейді.

Егер Интернет желісіндегі біздің беттерде үшінші тараптан алынған ақпаратқа сілтемелер бар болса, оны біздің ұсыныс ретінде қабылдауға болмайды. Біз мұндай ақпараттың анықтығын, өзектілігін және заңдылығын тексермейтіндігімізден, біз, әрине, ол үшін жауапкершілікті қабылдай алмаймыз.

Бұл бағдарлама, оның мазмұны, деректері, кескіндер және т.б. авторлық құқықтармен және қолданыстағы заңнаманың тиісті баптарымен қорғалған. Бұдан әрі өнім атауларының және сәйкесінше таңбаланған басқа атаулардың сауда таңбалары туралы заңмен қорғалғанын айта кету керек. Жаңғыртуды, таратуды және өңдеуді қоса алғанда, оларды кез келген пайдалануға заңнамамен көзделген шеңберде ғана және уәкілетті тұлғаның рұқсатымен ғана жол беріледі.

Біз кез келген уақытта Интернет желісіндегі беттерінің мазмұнын өзгерту құқығын өзімізде қалдырамыз.

© BERLIN-CHEMIE AG


ІЗДЕУ